Strona główna

Kontakt:

Krzysztof
Zajączkowski
12 448-11-50

Data publikacji:

2011-01-11

Odsłon:

7625

Nr informacji:

5364

INFORMACJA DLA RODZICÓW - organizacja i przebieg wypoczynku "ZIMA 2011"

Małopolski Kurator Oświaty
NP.III.52.BY/1/11

Kraków, 11 stycznia 2011  r.

Szanowni Państwo,

 

informuję, że w dniu 1 marca 2010 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009 Nr 218 poz. 1696).

Zgodnie z treścią § 6 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, organizator wypoczynku może go zorganizować po przedstawieniu zgłoszenia kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Przepis § 6 ust. 4 zobowiązuje organizatora wypoczynku do dokonania zgłoszenia, odbywającego się w kraju, za granicą oraz w miejscu zamieszkania, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. Spełnienie tych wymagań jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku.

Jedną z istotnych zmian w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży jest uruchomienie elektronicznej bazy wypoczynku, która stwarza rodzicom możliwość sprawdzenia, czy organizator zgłosił placówkę wypoczynku odpowiedniemu Kuratorowi Oświaty. W przypadku, gdy będziecie Państwo chcieli to sprawdzić należy skorzystać ze strony wypoczynek.men.gov.pl - i otworzyć zakładkę Baza wypoczynku, a następnie Wyszukaj w bazie. Zapraszam także do odwiedzenia zakładki Pytania i odpowiedzi na w/w stronie internetowej, w której umieszczane są odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące placówek wypoczynku. Na stronie internetowej www.kuratorium.krakow.pl, w zakładce Wypoczynek dzieci i młodzieży, również można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące organizacji wypoczynku zimowego, w tym wymienione powyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

W przypadku, gdy będziecie mieli Państwo zastrzeżenia do organizatora wypoczynku z powodu braku zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, możecie je zgłaszać telefonując do Kuratorium Oświaty w Krakowie pod niżej wymienione numery.

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków, tel. 12 6303605, - dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego, wielickiego, a także Miasta Krakowa;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 5402416, 18 5402217, - dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza.
  Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sącz jest Stanisław Szudek - tel. 691 44 14 03;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 2663362, - dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: nowotarskiego i tatrzańskiego.
  Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu jest Bożena Bryl - tel. 607 62 06 56;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. 14 6214074 - dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, Miasto Tarnów.
  Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie jest Urszula Blicharz - tel. 667 77 90 96;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice, tel. 33 8731324, - dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: suskiego, oświęcimskiego, wadowickiego.
  Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach jest Elżbieta Kowalczyk - tel. 693 33 39 78.

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Krakowie obsługują telefony w godzinach urzędowania: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30.

Zastrzeżenia można również zgłaszać drogą elektroniczną na niżej podane adresy:

Informacje dotyczące przebiegu wypoczynku można ponadto uzyskać w:Szanowni Państwo,

wyrażam nadzieję, że zbliżające się ferie zimowe będą bezpiecznym i radosnym wypoczynkiem. Ten wspaniały czas dla dzieci i młodzieży pozwoli im na pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Wierzę, że wszyscy z nich wrócą do swoich szkolnych obowiązków zdrowi, pełni sił i chęci do pracy i nauki.


 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński