Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2017-03-20

Odsłon:

608

Nr informacji:

14140

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty nt. nieprawdziwych słów wypowiedzianych przez Posła na Sejm RP – Panią Krystynę Szumilas, dotyczących reformy oświaty


W związku z brakiem sprostowania przez Panią Krystynę Szumilas słów, iż „Kraków miał być wzorem dla innych samorządów, a poległ. Poległ, kiedy pokazał sieć szkolną. Kiedy rodzice zobaczyli, że ich dzieci jak meble będą przesuwane ze szkoły do szkoły, że właściwie nie wiadomo, czy w tej szkole jest gimnazjum, przedszkole czy szkoła podstawowa, zaczęli się buntować.", Małopolski Kurator Oświaty oświadcza, co następuje.
 
Wobec współpracy z władzami Miasta Krakowa, wysłuchaniem wszystkich argumentów w toku konsultacji społecznych, pozytywnym zaopiniowaniem projektu dostosowania sieci szkół w Krakowie do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego prawem oświatowym, jasnym stało się, że twierdzenia Pani Poseł od początku nie miały żadnych podstaw faktycznych.
 
Wbrew opinii Pani Krystyny Szumilas, nie doszło do żadnego buntu rodziców w Krakowie, gdyż żadne z dzieci uczęszczających do tutejszych szkół, nie zmieni miejsca nauki w związku z wejściem w życie reformy oświaty. Każde dziecko będzie miało zagwarantowaną możliwość kontynuowania nauki w miejscu, gdzie zaczęło proces edukacyjny na danym etapie. Podobny rezultat zostanie osiągnięty w stosunku do pozostałej części województwa małopolskiego. Już wkrótce Małopolski Kurator Oświaty przedstawi szczegółowe wyniki swoich działań, podejmowanych w związku z reformą oświaty.
 
Wobec odmowy wyciągnięcia konsekwencji przez Sejmową Komisję Etyki w związku z wypowiedzią Pani Poseł Krystyny Szumilas, poniżej zamieszcza się pełną treść wniosku Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 
Załącznik – Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu stanowiącego naruszenie zasad etyki poselskiej
 
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński