Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2017-03-14

Aktualizacja:

2017-03-14

Odsłon:

157

Nr informacji:

14091

Konferencja prasowa w Kuratorium Oświaty w Krakowie – opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty dotycząca przedstawionego projektu sieci szkół w Krakowie


W piątek 10 marca 2017 roku o godz. 12.00. w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się konferencja prasowa Pani Barbary Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty z udziałem Pani Katarzyny Król Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu oraz Pana Mirosława Chrapusty Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Tematem konferencji była opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty dotycząca przedstawionego projektu sieci szkół w Krakowie. Pani Kurator zaakceptowała nową sieć szkół w Krakowie z nielicznymi zastrzeżeniami związanymi z utworzeniem dwóch nowych liceów: XLIII LO i XLIV LO, powstałych z przekształcenia Gimnazjum nr 35 i Gimnazjum nr 1 w Krakowie. Kolejną zaproponowaną zmianą jest utworzenie Szkoły Podstawowej nr 77 z oddziałami integracyjnymi na os. Złotego Wieku 36. Gimnazjum nr 2 zostaje przekształcone w XLII LO i zaczyna działalność z dniem 1 września 2017 r. Dodatkowo Pani Kurator nadmieniła, iż według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej służby kuratorium małopolskiego wykonały ok. 30 % wszystkich spotkań konsultacyjnych w całej Polsce, a reforma została najlepiej skonsultowana ze wszystkich reform w wolnej Polsce po 1989 roku. Pani Katarzyna Król Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa zaznaczyła, iż po uzgodnieniu ze służbami Prezydenta Miasta Krakowa dokonano także korekty w obwodach szkół podstawowych. W opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty wskazano także, iż muszą być wpisane do sieci te szkoły, które uzyskały negatywną opinię dot. likwidacji.
 
Następnie Pan Mirosław Chrapusta Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wskazał dalszą procedurę, zaznaczając kompetencje Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczące oceny merytorycznej i prawnej przedstawionych przez jednostki samorządu terytorialnego, projektów sieci szkół w całej Małopolsce. Zaznaczył także, że przy ocenie Urząd będzie kierował się środkami najmniej dolegliwymi z punktu widzenia prawa, opierając się także na przepisach prawa międzynarodowego, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Załączniki:

Dodatkowe informacje:
 
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie:
https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=9049

Magiczny Kraków:
http://krakow.pl/aktualnosci/208325,34,komunikat,krakowska_siec_szkol_z_pozytywna_opinia_kuratora_oswiaty.html
 
Gazeta Krakowska:
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/decyzja-kurator-o-siatce-szkol-w-krakowie,11871990/
 
LoveKraków.pl:
http://lovekrakow.pl/aktualnosci/kurator-zadecydowala-o-sieci-szkol-w-krakowie_19260.html

News.Kraków:
https://news.krakow.pl/siec-szkol-w-krakowie-z-pozytywna-opinia 

Kraków.Onet:
http://krakow.onet.pl/malopolska-niemal-wszystkie-samorzady-uchwalily-projekty-sieci-szkol/7jwqret
 
InfoKraków24:
http://www.infokrakow24.pl/75778/krakowska-siec-szkol-z-pozytywna-opinia-kuratora-oswiaty/
 
Kraków.Eska:
http://krakow.eska.pl/newsy/krakow-bliski-wdrozenia-zmian-w-edukacji-audio/393085

 
Konferencja prasowa w Kuratorium Oświaty w Krakowie – opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty dotycząca przedstawionego projektu sieci szkół w Krakowie

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński