Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2017-03-14

Aktualizacja:

2017-03-20

Odsłon:

104

Nr informacji:

14089

Porozumienie pomiędzy Małopolskim Kuratorem Oświaty i Prezydentem Miasta Nowy Sącz na rzecz organizacji nauki w szkołach w systemie jednozmianowym (materiał wideo)


W czwartek 9 marca 2017 roku zawarto porozumienie pomiędzy Panią Barbarą Nowak Małopolskim Kuratorem Oświaty a Panem Ryszardem Nowakiem Prezydentem Miasta Nowy Sącz dotyczące organizacji nauki w szkołach w systemie jednozmianowym. Strony zgodnie postanawiają, w miarę pozostających w ich dyspozycji środków prawnych i technicznych, współdziałać na rzecz wspierania organizacji nauki w systemie jednozmianowym w szkołach samorządowych wszystkich typów na terenie Miasta Nowy Sącz.
 
Do czynności współdziałania objętych porozumieniem będą należały w szczególności: coroczne działania polegające na określeniu liczby tworzonych oddziałów klas pierwszych w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz coroczne określanie minimalnej, a także maksymalnej liczby uczniów w klasach pierwszych w szkołach ponadpodstawowych. Dodatkowo Prezydent Miasta Nowy Sącz przedstawi Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty do wspólnego zaakceptowania – propozycję liczby tworzonych oddziałów klas pierwszych w każdej szkole.
 
Załącznik - Porozumienie z zakresu tworzenia i realizacji lokalnej polityki oświatowej

Dodatkowe informacje:
 
TVP3 Kraków – Kronika:
https://krakow.tvp.pl/29423809/zajecia-w-nowosadeckich-szkolach-tylko-na-jedna-zmiane
 
Nowy Sącz – komunikaty Biura Prasowego:
http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/16184
 
MiastoNS:
http://www.miastons.pl/98,16987,Lokalna_polityka_oswiaty_zatwierdzona.htm
 
Sądeczanin.Info:
https://sadeczanin.info/wiadomosci/10-lub-11-etatow-nauczycielskich-do-wziecia-efekt-reformy-oswiatowej-w-nowym-saczu

 
 
Porozumienie pomiędzy Małopolskim Kuratorem Oświaty i Prezydentem Miasta Nowy Sącz na rzecz organizacji nauki w szkołach w systemie jednozmianowym

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński