Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2017-02-16

Aktualizacja:

2017-02-17

Odsłon:

146

Nr informacji:

14017

Przyjęcie uchwały w sprawie projektu sieci szkolnej na sesji Rady Miasta Krakowa z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty


W środę 15 lutego 2017 roku na 64. sesji Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwała zawierająca propozycję nowej sieci szkolnej została przyjęta wraz z autopoprawkami wniesionymi przez Prezydenta Krakowa. Następnie zostanie przekazana do Małopolskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 
Podczas sesji RMK Pani Kurator – w swoim wystąpieniu – odniosła się do pojawiających się w trakcie dyskusji pytań i wątpliwości.
 
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński