Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2017-02-03

Aktualizacja:

2017-02-07

Odsłon:

247

Nr informacji:

13974

Porozumienie pomiędzy Małopolskim Kuratorem Oświaty i Prezydentem Miasta Krakowa na rzecz organizacji nauki w szkołach w systemie jednozmianowym


W czwartek 2 lutego 2017 roku zawarto porozumienie pomiędzy Panią Barbarą Nowak Małopolskim Kuratorem Oświaty a Panem Jackiem Majchrowskim Prezydentem Miasta Krakowa dotyczące organizacji nauki w szkołach w systemie jednozmianowym. Strony zgodnie postanawiają, w miarę pozostających w ich dyspozycji środków prawnych i technicznych, współdziałać na rzecz wspierania organizacji nauki w systemie jednozmianowym w szkołach samorządowych wszystkich typów na terenie Miasta Krakowa.
 
Do czynności współdziałania objętych porozumieniem będą należały w szczególności coroczne działania polegające na określeniu liczby tworzonych oddziałów klas pierwszych w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz coroczne określanie minimalnej, a także maksymalnej liczby uczniów w klasach pierwszych w szkołach ponadpodstawowych. Dodatkowo Prezydent Miasta Krakowa przedstawi Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty do wspólnego zaakceptowania propozycję liczby tworzonych oddziałów klas pierwszych w każdej szkole.

Załącznik - Porozumienie z zakresu tworzenia i realizacji lokalnej polityki oświatowej


Dodatkowe informacje:

MAGICZNY KRAKÓW – Oficjalny serwis miejski:
http://krakow.pl/aktualnosci/207339,34,komunikat,szkola_na_jedna_zmiane_modelowym_rozwiazaniem_w_krakowie.html

DZIENNIK POLSKI – materiały video:
http://www.dziennikpolski24.pl/region/kronika-krakowska/a/magistrat-i-kuratorium-ramie-w-ramie-wideo,11755240/

RADIO KRAKÓW:
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/krakowscy-uczniowie-beda-uczyli-sie-w-systemie-jednozmianowym-jest-porozumienie-prezydenta-i-kuratorium/
 
TVP3 KRAKÓW KRONIKA: 02.02.2017, godz. 18.30 (ok. 7 min.):
http://krakow.tvp.pl/28908144/2022017-1830
 
TELEWIZJA KRAKÓW:
http://telewizja.krakow.pl/?videos=szkola-na-jedna-zmiane-modelowym-rozwiazaniem-w-krakowie

PORTAL SAMORZĄDOWY:
http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/porozumienie-oswiatowe-w-krakowie-miasto-liczy-na-wyzsza-subwencje-oswiatowa,89638.html

 
Porozumienie pomiędzy Małopolskim Kuratorem Oświaty i Prezydentem Miasta Krakowa na rzecz organizacji nauki w szkołach w systemie jednozmianowym

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński