Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2017-01-31

Odsłon:

413

Nr informacji:

13959

Cykl konferencji prasowych dotyczących wdrożenia reformy oświaty – Delegatura w Tarnowie KO z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty


W dniu 27 stycznia 2017 roku w Delegaturze w Tarnowie KO odbyła się kolejna z zaplanowanych konferencji prasowych dotyczących organizacji i dostosowania sieci szkolnej w Małopolsce do nowego ustroju szkolnego, organizacji pracy szkół i przedszkoli oraz szkolnictwa zawodowego.
 
Zakres tematyczny konferencji obejmował:
  • potwierdzenie struktury koordynatorów w województwie małopolskim i ogólnych zasad obowiązujące przy opiniowaniu sieci szkół zgodnie z informacją podaną podczas konferencji prasowej w KO w Krakowie (20 stycznia 2017 r.),
  • wskazanie ustawy oraz dokumentów ułatwiających samorządom pracę nad siecią szkół (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe),
  • poinformowanie o przebiegu prac nad siecią szkół na terenie tarnowskiej Delegatury KO (obejmującej pięć powiatów tj. grodzki tarnowski, ziemski tarnowski, bocheński, brzeski i dąbrowski),
  • odniesienie się do nieuchwalenia przez Radę Miejską w Tarnowie na XXXIV sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. projektów sieci szkól w mieście Tarnowie,
  • objaśnienie zasad tworzenia i działania szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi w tym placówek realizujących eksperyment pedagogiczny,
  • przekazanie informacji dotyczącej możliwości przyjęcia uczniów do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.
 
Dodatkowe informacje:
 
TVP3 KRAKÓW – KRONIKA: 27.01.2017, godz. 18.30
http://krakow.tvp.pl/28819384/27012017-1830
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński