Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2017-01-26

Odsłon:

173

Nr informacji:

13938

Seminarium “Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową” w Kuratorium Oświaty w Krakowie.


W środę 25 stycznia 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyło się seminarium “Nauka programowania z lekcją pokazową”. Opiekę merytoryczną nad przebiegiem spotkania sprawował Pan Marcin Janeczek starszy wizytator KO w Krakowie i koordynator wojewódzki pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej. Działania zostały przygotowane we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem TIB (Twórcza Informatyka z Baltie). Seminarium było przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych I i II etapu edukacyjnego oraz gimnazjów. Uczestnikami byli również uczniowie, którzy wzięli udział w prowadzonej w trakcie spotkania lekcji pokazowej.

Projekt Twórcza Informatyka z Baltie przedstawił Pan Bohumír Soukup, autor Baltie, który poprowadził także lekcję pokazową z uczniami, prezentując pracę z Baltiem. Podczas wystąpienia zaprezentował pomysły zachęcające uczniów do twórczej pracy, rodzaje konkursów, platformę testową i konkursową Baltie.NET zawierającą automatyczną oceną prac uczniów i zaawansowane programowanie w Baltie 3 oraz Baltie C#.

W trakcie lekcji pokazowej nauczyciele mogli poznać efektywnie formy prowadzenia zajęć z programowania już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a uczniowie wykonali swój pierwszy program.
Seminarium “Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową” w Kuratorium Oświaty w Krakowie

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński