Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2017-01-25

Aktualizacja:

2017-01-27

Odsłon:

334

Nr informacji:

13930

Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów


W dniach 24 i 25 stycznia 2017 roku odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W województwie małopolskim stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017 otrzymało 305 uczniów. Natomiast stypendia Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2015/2016 otrzymało 25 uczniów.

Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017:
http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=13354
 
Harmonogram uroczystości  przebiegał w następujący sposób:
  • 24 stycznia, w Kuratorium Oświaty w Krakowie – Sala Teatralna, dla stypendystów z terenu miasta Krakowa oraz z terenu powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego, wielickiego, a także w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie – Sala im. Wiesława Wody, dla stypendystów z terenu Delegatury Tarnów.
  • 25 stycznia, w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, dla stypendystów z terenu Delegatury Wadowice oraz w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, dla stypendystów z terenu Delegatury Nowy Sącz, a także w budynku „Jasnego Pałacu” w Zakopanem, dla stypendystów z terenu  Delegatury Nowy Targ.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy stypendystów Prezesa Rady Ministrów z rąk: Pani Barbary Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty, Pani Haliny Cimer Małopolskiego Wicekuratora Oświaty, Pana Piotra Ćwika Wicewojewody Małopolski, Pani Wandy Brześcińskiej Dyrektora Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Pani Kurator złożyła w imieniu Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów gratulacje sypendystom i ich rodzicom. Nauczycielom podziękowała za rzetelną pracę, która zaowocowała sukcesami podopiecznych.
 
Kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów – typuje każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły). Procedurę określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) oraz art. 90 h i art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński