Strona główna

Data publikacji:

2017-01-23

Odsłon:

497

Nr informacji:

13914

List Małopolskiego Kuratora Oświaty do Samorządowców

Kraków, 23 stycznia 2017 r.


Szanowni Państwo Samorządowcy
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast
W związku z przygotowywaniem uchwał w sprawie projektów dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przedstawiam w załączeniu inny przykład projektu uchwały w tej sprawie. Równocześnie proponuję korzystanie ze wzorów załączników do uchwały przedstawionych przez Ministra Edukacji Narodowej.
Zwracam Państwu uwagę, iż zgodnie z art. 206 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w przypadkach podejmowania uchwał o likwidacjach szkół lub przekształceniach szkół czy też zakładania szkół stosuje się dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami). Do czasu zakończenia procesów likwidacji czy też przekształceń nie można opracowywać projektu sieci, o której mowa na wstępie.
W związku z licznymi pytaniami związanymi z przygotowywaniem projektów uchwał przypominam, że w projekcie dostosowania sieci:
  1. umieszczamy publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne dla których to szkół ustalono obwód;
  2. nie umieszczamy szkół publicznych, którym nie ustalono obwodu oraz szkół niepublicznych.  
 
Z poważaniem
Barbara Nowak
Małopolski Kurator OświatyZałącznik nr 1
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński