Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2017-01-23

Aktualizacja:

2017-01-31

Odsłon:

342

Nr informacji:

13907

Wdrożenie reformy oświaty – konferencja prasowa z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty


Małopolski Kurator Oświaty informuje, że w dniu 20 stycznia 2017 roku w siedzibie Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona wdrażaniu reformy oświaty. Tematyka dotyczyła:
 
1. Przekazania informacji z prac konferencji w Ossie – Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

2. Przedstawienia struktury koordynatorów (z ramienia MEN, Prezydenta RP) i kuratoryjnych w województwie małopolskim – Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak:
  • Koordynatora ds. reformy w Małopolsce – Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer,
  • Koordynatora ds. wdrażania reformy – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Andrzej Łojek,
  • Koordynatora ds. podstaw programowych – starszy wizytator Kazimierz Gołas.

Prowadziliśmy rozmowy i konsultacje w sprawie nowej sieci szkół z 90% samorządów w Małopolsce. Podjęta specuchwała ma ułatwić samorządom szybko i bezkolizyjnie ułożyć nową sieć szkolną. W realizowanym przebiegu prac nad siecią szkolną w Małopolsce odbyliśmy spotkania z samorządowcami wszystkich powiatów i uczestniczyliśmy w blisko 150 wizjach lokalnych.

3. Przyjęliśmy nastepujące zasady na spotkaniach z samorządowcami przy opiniowaniu sieci szkolnej:
  • brak zgody na likwidację szkół,
  • wspieranie istnienia małych szkół, jako miejsca nie tylko nauki, ale ośrodka integracji społeczności lokalnej, ośrodka zajęć pozaszkolnych,
  • ukończenie szkoły przez uczniów w budynku, w którym rozpoczęli naukę, chyba że rodzice wyrażą inną wolę,
  • dobrej, bezpiecznej i jednozmianowej szkoły dla ucznia szkoły podstawowej i średniej,
  • zadbanie o miejsca pracy dla nauczycieli.

4. Listy Pani Minister do Rodziców, Nauczycieli, Uczniów, do Samorządowców – omówienie, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer.
Współpraca ze związkami zawodowymi – cykliczne spotkania, sprawozdanie ze spotkań z trzema reprezentatywnymi związkami szczebla  województwa.
 
5. informacje na temat planowanych szkoleń dla nauczycieli dotyczących podstaw programowych – starszy wizytator Kazimierz Gołas.

6. Informacja Małopolskiego Kuratora Oświaty o cotygodniowych spotkaniach nt. stanu tworzenia sieci szkolnej w Delegaturach Małopolski i zaproszenie mediów na kolejną konferencję prasową do Tarnowa.
 

Dodatkowe informacje:

TVP3 KRAKÓW – KRONIKA: 20.01.2017, godz. 18.30
http://krakow.tvp.pl/28716591/20012017-1830
 
DZIENNIK POLSKI – materiały video:
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/na-wsiach-powstana-gimnazja-bis-wideo,11712850/

 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński