Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-12-27

Aktualizacja:

2016-12-27

Odsłon:

226

Nr informacji:

13815

Konferencja regionalna EDUinspiracje zawodowe w Oświęcimiu z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty


W środę 21 grudnia 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu odbyła się  kolejna z cyklu konferencji regionalnych EDUinspiracje zawodowe, której celem było przekazanie informacji na temat skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich na realizację zadań oświatowych, a także prezentacja dobrych praktyk w ramach projektów edukacyjnych wpisujących się w priorytety reformy oświatowej. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, a partnerami: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Krakowie, przy współpracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Podczas sesji plenarnej wystąpiła m.in. Pani Teresa Wargocka Sekretarz Stanu MEN, prezentując tematykę dotyczącą kierunków zmian w systemie kształcenia zawodowego.
 
Ramowy program konferencji obejmował m.in.:
  • priorytety programu Erasmus+ w kontekście kształcenia i szkoleń zawodowych nauczycieli;
  • rola projektów edukacyjnych w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się;
  • zasoby internetowe w nauczaniu języków obcych;
  • sposoby wspierania i rozwijania edukacji obywatelskiej i historycznej;
  • możliwości, jakie daje wolontariat i współpraca szkoły z NGO;
  • obszary rozwoju współpracy i synergii działań szkoły i samorządu.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni: przedstawiciele instytucji oświatowych, nauczyciele, dyrektorzy szkół, kadra zarządzająca placówkami edukacyjnymi i przedstawiciele organów prowadzących. Konferencje regionalne EDUinspiracje rozpoczęły się w Polsce już we wrześniu 2016 roku, a spotkania odbyły się w: Rzeszowie, Katowicach, Jeleniej Górze, Grudziądzu i w Warszawie.
Konferencja regionalna EDUinspiracje zawodowe w Oświęcimiu

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński