Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-12-21

Odsłon:

146

Nr informacji:

13800

„Gala” z okazji Obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża


W sobotę 17 grudnia 2016 roku w Akademii Muzycznej w Krakowie odbyła się uroczystość – „Gala” z okazji Obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
 
Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Pan Piotr Ćwik Wicewojewoda Małopolski. Dziewięciu zasłużonych krwiodawców oraz działaczy czerwonokrzyskich z Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie zostało uhonorowanych odpowiednio Złotym, Srebrnym oraz Brązowym Krzyżem Zasługi. Decyzją Ministra Zdrowia zostały nadane również odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, które otrzymało czternastu krwiodawców. Z kolei uroczystego wręczenia dwóch Medali Komisji Edukacji Narodowej dokonała Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty. Następnie wręczono Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Kryształowe Serce.
 
Na zakończenie uroczystości podsumowano 13. Edycję Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Wręczono puchary i dyplomy w kilku kategoriach, m.in. dla szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz dla uczelni wyższych.

Uroczystość uświetniła swym występem Pani Renata Żełobowska-Orzechowska pianistka Akademii Muzycznej w Krakowie, po którym Pan Bartłomiej Bieniasz Wiceprezes Małopolskiego Zarządu Okręgowego PCK podsumował i zakończył „Galę”.
„Gala” z okazji Obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński