Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-12-12

Odsłon:

182

Nr informacji:

13763

Uroczysta Akademia na zakończenie obchodów lokacji 450-lecia Jabłonki z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty


W sobotę 10 grudnia w siedzibie Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce odbyła się Jubileuszowa Akademia na zakończenie obchodów lokacji 450-lecia Jabłonki. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka, Rada Gminy Jabłonka, ks. Kazimierz Czepiel proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce, ks. Grzegorz Łomzik proboszcz parafii pw. Św. Brata Alberta w Jabłonce-Bory.
 
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18.00. w sali widowiskowej Centrum Kultury Górnej Orawy. Na powitanie zebrani goście usłyszeli Trombity Haniaczyków oraz orawskie muzyki z: Jabłonki, Orawki, Podwilka, Zubrzycy Dolnej i Zubrzycy Górnej, Lipnicy Wielkiej i Lipnicy Małej, Chyżnego. Następnie nastąpiła część oficjalna Jubileuszowej Akademii, podczas której m.in. Pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej‟, którą wręczył w imieniu Pana Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dr Marcin Wieczorek z Departamentu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta część uroczystości zakończyła się wręczeniem pamiątkowych medali i dyplomów organizatorom, sponsorom oraz kierownikom zespołów. Nagrody otrzymali także uczniowie, którzy brali udział w konkursach tematycznych o Jabłonce.
 
Wieczorną część koncertu uświetniły występy zespołów muzycznych, wokalnych i tanecznych. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wysłuchanie „Orawskiego oratorium" kompozycji Stanisława Radwana napisanej z okazji 450-lecia Jabłonki. Utwór wykonali: Camerata Silesia Zespół Śpiewaków Miasta Katowice i Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna z Zakopanego pod dyrekcją Pani Anny Szostak.
 
Obchodom lokacji 450-lecia Jabłonki towarzyszył szereg imprez, które były realizowane na Orawie w lipcu 2016 roku. Szczególną pamiątkę tych wydarzeń stanowią: Pomnik Jana Pawła II Pielgrzyma, „Orawskie oratorium‟ Stanisława Radwana, tablice ufundowane przez miasta partnerskie. W ten sposób zostały zapisane kolejne karty historii Orawy.


Dodatkowe informacje i zdjęcia – Urząd Gminy w Jabłonce:
 
http://www.jablonka.pl/index.php/informacje-mainmenu-42/4037-zakonczenie-obchodow-450-lecia-jablonki
Uroczysta Akademia na zakończenie obchodów lokacji 450-lecia Jabłonki z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński