Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-12-08

Aktualizacja:

2016-12-12

Odsłon:

238

Nr informacji:

13756

Konferencje poświęcone pilotażowi wdrożenia programowania w edukacji formalnej w Tarnowie i w Nowym Sączu organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty


5 grudnia 2016 roku w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura Urzędu w Tarnowie odbyła się konferencja organizowana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, poświęcona pilotażowi wdrożenia programowania w edukacji formalnej. Pilotaż ten poprzedza, proponowaną przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji, zmianę podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie informatyki, technologii informacyjnej i zajęć komputerowych na wszystkich etapach kształcenia. W konferencji wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy szkół z powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i Miasta Tarnowa.
 
Pan Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej w trakcie wystąpienia podkreślił, iż cel pilotażu to przede wszystkim zachęcenie do nauki programowania już najmłodszych uczniów. Wskazał również na wiele korzyści wynikających z tak ukierunkowanej edukacji informatycznej. Poruszył też kwestie związane z reformą oświaty. Następnie Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty zwróciła uwagę na planowane w ramach reformy oświaty zwiększenie liczby godzin zajęć informatycznych w całym cyklu kształcenia. Podkreśliła również znaczenie edukacji informatycznej w kształceniu ogólnym oraz stosowania narzędzi technologii informacyjnej w dydaktyce różnych przedmiotów.

Natomiast 6 grudnia 2016 roku w Auli budynku Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu odbyła się kolejna konferencja organizowana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, poświęcona również pilotażowi wdrożenia programowania w edukacji formalnej dla nauczycieli i dyrektorów szkół z powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącz.
 
W trakcie konferencji swoje wystąpienia o dobrych praktykach w zakresie innowacyjności w informatyce przedstawili nauczyciele, których prezentacje stanowiły z jednej strony praktycznie gotowe scenariusze zajęć, z drugiej natomiast inspiracje do własnych poszukiwań w zakresie innowacyjnego nauczania informatyki.
 
Dodatkowe informacje:
 
Telewizja Tarnowska.tv
http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/14743,tarnow-lekcje-programowania-w-polskich-szkolach.html
 
 
Konferencja poświęcona pilotażowi wdrożenia programowania w edukacji formalnej w Tarnowie organizowana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński