Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-12-02

Aktualizacja:

2016-12-07

Odsłon:

1242

Nr informacji:

13715

Działania Małopolskiego Kuratora Oświaty w związku z wdrożeniem reformy oświaty


W związku z wdrożeniem reformy oświaty – wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacji organizacji szkół i placówek oświatowych w Małopolsce odbywa się szereg spotkań konsultacyjnych i działań o charakterze informacyjnym realizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty:
 • z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych powiatów (8 spotkań, listopad-grudzień 2016 r.),
 • indywidualne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie sieci szkolnej (ponad 70 spotkań),
 • udział w posiedzeniach Zespołu problemowego ds. edukacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim (4 spotkania),
 • z szefami struktur związkowych NSZZ „Solidarność” i ZNP z terenu województwa małopolskiego
  i z członkami,
 • ze Związkiem Gmin i Powiatów województwa małopolskiego (2 spotkania),
 • w sprawie sieci szkolnej Miasta Kraków w związku z opublikowanym projektem sieci szkolnej Miasta Kraków,
 • wystosowanie listu do organów prowadzących szkoły z terenu Małopolski – prośby
  o przekazanie informacji dotyczących szkół, w celu opracowania metodologii działań,
 • konsultacje społeczne z dyrektorami szkół,
 • punkty informacyjne w krakowskich szkołach,
 • uruchomienie kontaktu dla zainteresowanych poprzez stronę www.kuratorium.krakow.pl,
 • opublikowanie na stronie www.kuratorium.krakow.pl projektu „Reforma oświaty w krakowskich szkołach” oraz zbieranie uwag na temat proponowanej sieci szkolnej,
 • opracowanie materiałów dotyczących kształtowania zawodowegona na terenie Małopolski
  na podstawie danych pozyskanych SIO,
 • przeprowadzenie regionalnej konferencji prasowej „Dobra szkoła” w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • realizacja cyklu „Debat edukacyjnych” w programie „Bliżej niż inni” TVP3 KRAKÓW oraz w Radiu Kraków.

W grudniu 2016 roku i w styczniu 2017 roku zaplanowano spotkania dyrektorów delegatur Kuratorium Oświaty i wizytatorów z nauczycielami oraz z rodzicami małopolskich szkół.
Działania Małopolskiego Kuratora Oświaty w związku z wdrożeniem reformy oświaty

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński