Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-11-30

Odsłon:

161

Nr informacji:

13701

Gala Sportu Młodzieżowego – uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego 2015/2016 z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty


Na zaproszenie Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa 28 listopada 2016 roku w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych odbyła się Gala Sportu Młodzieżowego będąca podsumowaniem współzawodnictwa sportowego 2015/2016 dzieci i młodzieży.
 
Uroczystość stanowiła podsumowanie miejskich programów sportowych, w tym współzawodnictwa sportowego szkół realizowanego w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2015/16. Nagrodzone zostały szkoły ich dyrektorzy, a także nauczyciele i wychowawcy oraz najlepsi animatorzy i trenerzy realizujący miejskie programy. Wśród zebranych dostojnych gości szczególnie serdecznie witano dzieci i młodzież, uczestników zajęć sportowych organizowanych przez Miasto Kraków i biorących udział w rywalizacji w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Nagrodami były: puchary, statuetki a także, dla najlepszych szkół, sprzęt sportowy za osiągnięte wyniki sportowe w kategoriach: dziewcząt, chłopców oraz ogólnej. Nagrody trafiły także do szkół szczególnie zaangażowanych w zawody sportowe, osiągających sukcesy oraz promujących krakowski sport w rozgrywkach regionalnych i krajowych.
 
Krakowska Olimpiada Młodzieży to największy miejski program sportowy, który wzoruje się na Igrzyskach Olimpijskich i ma na celu rozbudzić u młodzieży ducha rywalizacji sportowej opartej na całorocznym, uczciwym współzawodnictwie międzyszkolnym. W roku szkolnym 2015/2016 w zawodach systemowych i pozasystemowych wzięło udział 211 krakowskich szkół. Ogólnie we wszystkich imprezach uczestniczyło 16 937 dziewcząt i chłopców. Rozegrano 102 finały miejskie w niemal 20 dyscyplinach sportowych. Przez cały rok szkolny uczniowie walczyli o indywidualne trofea oraz reprezentowali swoje szkoły. Różnorodność i mnogość dyscyplin pozwoliła na udział w tej imprezie tysiącom uczestników. Większość rozgrywek toczyła się na nowoczesnych i wielofunkcyjnych obiektach – małej hali TAURON Arena Kraków i Centrum Rozwoju COM COM ZONE w Nowej Hucie.
 
Miasto Kraków realizuje od wielu lat szereg programów sportowo-rekreacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców zarówno dzieci i młodzieży jak również dorosłych. Każdy, kto preferuje aktywne spędzanie czasu wolnego ma możliwość skorzystać z bogatej oferty miejskich zajęć sportowych realizowanych na różnego rodzaju obiektach zlokalizowanych w całym mieście.
 
Krakowska Olimpiada Młodzieży w całości jest finansowana przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, a realizowana przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”, stanowiąc szczególną popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży. Co roku gromadzi dziesiątki tysięcy uczestników z ponad 200 krakowskich placówek oświatowych, dając możliwość sprawdzenia swoich umiejętności sportowych w niemal 20 różnorodnych dyscyplinach. Wynik finalny, czyli uśmiech na twarzach uczestników jest czymś, co jednoznacznie pokazuje korzyści płynące z udziału w powyższym przedsięwzięciu.
 
Dodatkowe informacje:

Magiczny Kraków: Oficjalny serwis miejski

http://krakow.pl/aktualnosci/205609,202,komunikat,meta_olimpijskiej_rywalizacji_szkol.html

Galeria zdjęć, fot. P. Sarota

https://www.dropbox.com/sh/cn51x45a0flqbxf/AAAM4UB4x-gnLjy4y9L1cxTEa?dl=0
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński