Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-11-28

Aktualizacja:

2016-11-28

Odsłon:

148

Nr informacji:

13688

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wczesna Edukacja Dziecka – TRYWIALIZACJA czy MODERNIZACJA? z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty


W dniach 21-22 listopada 2016 roku w Krakowie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wczesna Edukacja Dziecka – TRYWIALIZACJA czy MODERNIZACJA? Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Instytut Nauk o Wychowaniu Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Dziecka na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń, refleksji oraz wyników badań naukowych, a także podjęcie dyskursu pedagogicznego na temat aktualnego stanu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zarówno w Polsce, jak również w innych krajach zagranicznych. Jednocześnie dokonanie szeroko pojętej analizy porównawczej.

Tematyka konferencji dotyczyła następujących zagadnień:
 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wobec aktualnych zmian oświatowych.
 2. Edukacja sześciolatków czy siedmiolatków – wyzwanie, zagrożenie, szansa?
 3. Nauczyciel i uczeń we wspólnej przestrzeni edukacyjnej.
 4. Obszary aktywności dziecka w przedszkolu i szkole.
 5. Rodzice jako partnerzy procesu edukacyjnego.
 6. Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 7. Międzykulturowość i wielokulturowość jako model edukacji otwartej na odmienność kulturową i interakcje.
 8. Wartości i antywartości literatury dziecięcej.
 9. Sztuka w edukacji i terapii dziecka.
 10. Nowoczesne technologie edukacyjne – przykładem dobrych praktyk.
 11. Język obcy nowożytny w edukacji przedszkolnej i szkolnej.
 12. Współczesne tendencje i innowacje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 
W okolicznościowym wystąpieniu Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty potwierdziła, iż zapewnienie lepszego dostępu do nauki dla najmłodszych to najskuteczniejszy sposób na wyrównanie szans edukacyjnych. Jednocześnie wyraziła przekonanie, że istotą wspomagania rozwoju dziecka jest mądrze organizowany proces uczenia, a najważniejsze są jego osobiste doświadczenia, stanowiące budulec, z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności. Pani Wicekurator pokreśliła również, iż problematyka niniejszej konferencji bardzo dobrze wpisuje się w filozofię reformy edukacji.
 
 
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wczesna Edukacja Dziecka – TRYWIALIZACJA czy MODERNIZACJA?

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński