Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-11-24

Aktualizacja:

2016-12-02

Odsłon:

219

Nr informacji:

13661

Ogólnopolski Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty


W dniu 19 listopada 2016 roku w Krakowie odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli spółdzielni uczniowskich z całego kraju na Ogólnopolskim Sejmiku Spółdzielczości Uczniowskiej, którego organizatorem byli: Rada i Zarząd Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.
 
Uroczystym akcentem spotkania stała się dekoracja zasłużonych, długoletnich nauczycieli – opiekunów spółdzielni uczniowskich medalami KEN za zasługi w oświacie, które wręczyła Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty. W swoim wystąpieniu Pani Wicekurator z uznaniem podkreśliła potrzebę rozwijania nawyków przedsiębiorczości wśród młodzieży, czego znakomitym przykładem są SU.
 
W dalszej części z okazji 25-lecia Fundacji wręczono działaczom, instruktorom i opiekunom SU odznaczenia spółdzielcze oraz honorowe tytuły „Przyjaciel Spółdzielczości Uczniowskiej” wraz z pamiątkowymi statuetkami. Zebrani uczestnicy mieli możliwość wysłuchania okolicznościowego referatu pt. „Miejsce spółdzielczości uczniowskiej w realizacji zadań stawianych przed ruchem spółdzielczym”. Kolejnym punktem programu były prezentacje multimedialne dorobku spółdzielni uczniowskich. Ogłoszono również wyniki konkursów: „O puchar Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepszą SU w kraju” i „Zdrowa Przyroda – Zdrowa Żywność – Zdrowy Człowiek”. Po części oficjalnej był czas na wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów zarówno między spółdzielniami uczniowskimi, jak i opiekunami oraz instruktorami. Imprezie towarzyszyła również wystawa prac konkursowych, które zachwycały szczegółowymi opisami i starannością wykonania. Dla oglądających były inspiracją do działania, a dla spółdzielni, które je przygotowały – powodem do dumy.
 
Impreza zgromadziła ponad 80 uczestników z wielu województw Polski, a najliczniej z regionu Małopolski, Podkarpacia i Śląska. Licznie przybyli zarówno opiekunowie, jak i instruktorzy oraz młodzi spółdzielcy, którzy przede wszystkim reprezentowali zarządy spółdzielni uczniowskich.
 
 
 
Ogólnopolski Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński