Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-11-18

Odsłon:

194

Nr informacji:

13638

Konferencja z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty: „Jak budować szkolną profilaktykę używania nowych substancji psychoaktywnych” w ramach kampanii społecznej „Dopal Dopalaczom. Wolni od narkotyków – kreatywni w życiu”


W Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie 17 listopada 2016 roku odbyła się konferencja „Jak budować szkolną profilaktykę używania nowych substancji psychoaktywnych” w ramach kampanii społecznej „Dopal Dopalaczom. Wolni od narkotyków – kreatywni w życiu”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Ekspert Wojewódzki do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.
 
Program konferencji obejmował m.in. zagadnienia dotyczące nowych substancji psychoaktywnych, a także procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uzależnieniami, strategie komunikacji wraz z praktycznymi wskazówkami do realizacji szkolnych programów profilaktyki oraz alternatywne sposoby zagospodarowania czasu wolnego jako realizacja programów edukacyjno-wychowawczych.
 
Kampania społeczna dotycząca dopalaczy jest skierowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziców, opiekunów, pedagogów i nauczycieli. Główny cel tych działań to przede wszystkim uświadamianie zagrożenia dla zdrowia, jakie stanowi używanie środków zastępczych oraz zminimalizowanie ryzykownych zachowań prowadzących do ich używania. Edukacja jest tu najważniejsza.
Konferencja z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty:
„Jak budować szkolną profilaktykę używania nowych substancji psychoaktywnych”

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński