Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-11-10

Aktualizacja:

2016-11-10

Odsłon:

239

Nr informacji:

13625

Zespół problemowy ds. edukacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim – drugie posiedzenie w Kuratorium Oświaty w Krakowie z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty


W dniu 8 listopada br. w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyło się drugie posiedzenie Zespołu problemowego ds. edukacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim.

Podczas spotkania omawiano tematy dotyczące planowanych zamian w ramach reformy oświaty i przekształceń w sieci szkolnej. Wśród poruszanych kwestii znalazły się również zagadnienia związane ze zmianami w nadzorze pedagogicznym. W trakcie posiedzenia została przedstawiona informacja o uwagach zgłoszonych do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty – dotyczących projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.


 
Zespół problemowy ds. edukacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński