Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-11-10

Odsłon:

284

Nr informacji:

13624

Regionalna konferencja prasowa dotycząca reformy edukacji w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie


W dniu 10 listopada br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie na zaproszenie Pana Józefa Pilcha Wojewody Małopolskiego i Pani Barbary Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty, odbyła się regionalna konferencja prasowa dotycząca przygotowań do wdrożenia reformy systemu oświaty.

We wtorek 8 listopada br. Rada Ministrów przyjęła ustawy – Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – dokumenty przedłożone przez Ministra Edukacji Narodowej. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych.
 
Szczegółowe informacje dotyczące reformy znajdują się na:
www.reformaedukacji.men.gov.pl
Regionalna konferencja prasowa dotycząca reformy edukacji w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński