Strona główna

Kontakt:

Andrzej
Janczy
12 448-11-41

Data publikacji:

2016-11-09

Aktualizacja:

2016-11-09

Odsłon:

375

Nr informacji:

13616

Opiniowanie sieci szkolnej


W związku z wieloma tekstami i wypowiedziami, które pojawiły się w różnych mediach, a dotyczyły sieci szkolnej, czuję się w obowiązku uporządkowania kilka spraw. Nieprawdą jest twierdzenie, że już wydałam opinię w tej sprawie. Poniżej zamieszczam kilka uwag dotyczących tego procesu.
 
Po pierwsze:
Samorządy, czyli gospodarze danego terenu, analizują dotychczasową sieć szkolną i przygotowują nową, wg zapisu projektu reformy. Tak stało się już w Krakowie, które jako jedyne duże miasto w Polsce (drugie co do wielkości), uporało się z opracowaniem projektu sieci szkolnej. Zaprezentowano go na konferencji 21 października br. Ta koncepcja stała się z tym dniem dostępna dla wszystkich mieszkańców Krakowa, także dla Małopolskiego Kuratora Oświaty. Po zapoznaniu się z nią, poprosiłam stronę samorządową o uzupełnienie tego obszernego, profesjonalnie przygotowanego projektu o kilka danych. Celem tej prośby  było przygotowanie opinii tak, aby była ona zgodna z priorytetami, które przedstawiłam w Liście do Samorządowców (można go przeczytać na stronie www Kuratorium Oświaty). Pytania dotyczyły przede wszystkim liczby sal do nauki w poszczególnych szkołach oraz danych demograficznych najbliższej okolicy - z uwzględnieniem planów zagospodarowania terenu. Równocześnie sama prowadzę takie analizy (dane z poszczególnych dzielnic w kontekście całego Krakowa), aby mieć pełny obraz.
 
Po drugie:
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty podany jest adres poczty elektronicznej, pod którym zbieramy uwagi na temat sieci szkolnej od wszystkich zainteresowanych stron. Będę także zbierać wszystkie pomysły formułowane podczas konsultacji społecznych i spotkań ze związkami zawodowymi.
 
Po  trzecie:
Dopiero po zakończeniu procesu konsultacji, przekażę moją opinię zainteresowanym samorządom.
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński