Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-11-09

Odsłon:

272

Nr informacji:

13611

Spotkania konsultacyjne Małopolskiego Kuratora Oświaty z organami prowadzącymi szkoły w ramach tworzenia sieci szkolnej


Miasto Kraków opracowało wstępną propozycję sieci szkolnej. Ten materiał roboczy został przesłany Radnym Rady Miasta Krakowa, a także Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty. Prezydent Krakowa planuje również spotkania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.
 
Priorytety tworzenia sieci szkolnej zostały określone przez Panią Barbarę Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty w Liście do Samorządowców, zamieszczonym na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty w dniu 13 października 2016 roku.
 
Na terenie województwa małopolskiego, w ramach prac nad projektem sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych, odbywają się systematycznie spotkania konsultacyjne, w których bierze udział Pani Kurator i organy prowadzące szkoły. W ich takcie prowadzi się rozmowy, wyjaśnia wątpliwości związane z siecią szkolną, szuka się też optymalnych rozwiązań.
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński