Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-11-07

Aktualizacja:

2016-11-07

Odsłon:

279

Nr informacji:

13607

Uroczyste ślubowanie gimnazjalistów na Rynku Głównym w ramach obchodów 98. rocznicy wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej


31 października 2016 roku obchodzono 98. rocznicę wyz­wole­nia Krakowa spod władzy zabor­czej. W tym roku uroczys­tości odbyły się 28 października i jak co roku reprezentacje pierwszoklasistów wzięły udział w uroczystym ślubowaniu gimnazjalistów w ramach głównych obchodów tego wydarzenia na Rynku Głównym. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Pan Jacek Majchrowski Prezydent Krakowa, Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty, przedstawiciele podgórskich dzielnic oraz mieszkańcy Krakowa. Wraz z głównymi obchodami tej rocznicy miało miejsce szereg imprez towarzyszących.
 
Dodatkowe informacje:
Magiczny Kraków: Oficjalny serwis miejski:

http://www.krakow.pl/fotogaleria/1412,artykul,fotogaleria.html
 
http://​krakow​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​2​0​4​2​4​4​,​2​9​,​k​o​m​u​n​i​k​a​t​,​z​a​k​o​n​c​z​y​l​y​_​s​i​e​_​u​r​o​c​z​y​s​t​o​s​c​i​_​z​_​o​k​a​z​j​i​_​9​8​_​_​r​o​c​z​n​i​c​y​_​w​y​z​w​o​l​e​n​i​a​_​k​r​a​k​o​w​a​.​h​t​m​l
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński