Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-11-02

Aktualizacja:

2016-11-03

Odsłon:

311

Nr informacji:

13594

Konferencje z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty: „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań” oraz „Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży – odporność psychiczna ucznia wyzwaniem dla systemu edukacji”


Wojewódzkie Konferencje pt. „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań” są zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i odbywają się w Polsce jesienią br. Główny cel tego przedsięwzięcia to wzbogacenie wiedzy uczestników na temat wychowawczej funkcji szkoły, a także upowszechnianie rekomendacji do prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach systemu oświaty oraz wymiana doświadczeń. Adresatami są przedstawiciele: szkół i placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz organów prowadzących szkoły i placówki. Pierwsze z ośmiu spotkań odbyło się dla województwa małopolskiego i podkarpackiego 18 października br. Zadanie jest realizowane w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
 
Z kolei Konferencja „Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży – odporność psychiczna ucznia wyzwaniem dla systemu edukacji” pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty odbyła się również 18 października br. w Krakowie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie we współpracy z Wydziałem Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Przedsięwzięcie było skierowane do nauczycieli oraz pracowników oświaty i miało na celu przede wszystkim poprawę efektywności szkolnej profilaktyki.

Dodatkowe informacje:
Starostwo Powiatowe w Krakowie: ,,Bezpieczny Powiat Krakowski" - Konferencja:

http://powiat.krakow.pl/2016/10/bezpieczny-powiat-krakowski-konferencja-problemowa/ 
 
Konferencje z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński