Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-10-28

Aktualizacja:

2016-10-31

Odsłon:

340

Nr informacji:

13583

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej na zaproszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ


W dniu 21 października 2016 roku w Sali im. Romana Sichrawy Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej, Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 
Wśród zaproszonych gości w uroczystości uczestniczyli: Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty, Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowy Sącz, Pan Marek Pławiak Starosta Nowosądecki, Pan Jerzy Nalepka Wicestarosta Gorlicki, Pan Mieczysław Uryga Wicestarosta Limanowski, Pan Józef Klimek Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Nowy Sącz, przedstawiciele związków zawodowych oraz dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkół.

Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty odczytała list Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło skierowany do nauczycieli. Gratulacje i życzenia wyróżnionym nauczycielom złożył Prezydent Miasta Nowy Sącz, Pan Mateusz Wiatr przeczytał okolicznościowy list w imieniu Pana Stanisława Koguta Senatora RP. W dalszej części Starosta Nowosądecki przekazując wyrazy uznania dla nauczycieli, zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. Wyróżnienie powiatu Złote Jabłko – otrzymała Pani Marta Sarota starszy wizytator, za profesjonalizm, otwartość i udzielane wsparcie.

Życzenia, podziękowania i wyrazy uznania pracownikom szkół i placówek z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu złożyli również Starosta Limanowski i Starosta Gorlicki oraz Pan Dariusz Leśniak Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, który jednocześnie czuwał nad organizacją i przebiegiem uroczystości.

Następnie Pani Kurator odznaczyła 31 osób Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wręczyła 5 Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz 6 Nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty. Podczas uroczystości, przekazano również odznakę honorową „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, którą otrzymali: Pan Andrzej Góra Dyrektor i Pan Maksymilian Zieliński Wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu. Z upoważnienia Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa, odznakę wręczył Pan Piotr Litwiński Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Galicja”.

Uroczystość została uświetniona przez występ Sary Kociołek – uczennicy Gimnazjum w Zespole Szkół w Chełmcu, solistki zespołu „Promyczek Dobra” działającego w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, wielokrotnej laureatki wokalnych ogólnopolskich konkursów, która zaśpiewała utwory: „A w parkach jesieni” oraz „On nie kochał nas”. Na zakończenie uroczystości Alicja Kanik – uczennica Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, wyróżniona na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Augustowie, wykonała utwory: „Nokturn cis – moll” Fryderyka Chopina oraz „Etiudę Burza” Johanna Burgmullera.

Dodatkowe informacje:
Portal Sadeczanin.info: „Nowy Sącz: Medale KEN dla nauczycieli”:

https://sadeczanin.info/wiadomości/nowy-sącz-medale-ken-dla-nauczycieli
Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński