Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-10-25

Odsłon:

279

Nr informacji:

13577

Konferencja z okazji obchodów 50-lecia Szkoły w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie


W Auli Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie 20 października 2016 roku odbyła się Konferencja Jubileuszowa z okazji obchodów 50-lecia Szkoły (Zespól Szkół Specjalnych nr 3) w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Gośćmi Jubileuszu byli m.in.: Pan Jerzy Fedorowicz Senator RP – syn Pani Aliny Fedorowicz, założycielki Szkoły Podstawowej, obecnie Patronki tej palcówki, Pan Jerzy Fedorowicz junior – wnuk Aliny Fedorowicz, Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, Pani Katarzyna Król Wiceprezydent Miasta Krakowa, Pan Łukasz Słoniowski Przewodniczący Komisji Edukacji w Radzie Miasta Krakowa, Pani Grażyna Fijałkowska Radna Miasta Krakowa, Pan Zbigniew Kożuch Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, który objął honorowy patronat nad Jubileuszem.
 
W trakcie uroczystości odbyła się projekcja filmu o Szkole oraz wręczenie nauczycielce Szkoły Pani Krystynie Drożdż Odznaki „Honoris Gratia” – zasłużonym dla Miasta. W oficjalnych wystąpieniach głos zabrali: Pan Jerzy Fedorowicz Senator RP, który przekazał Szkole Senackiego Orła. Następnie Pani Kurator złożyła na ręce Pani Alicji Szmuc-Jaskot Dyrektor Szkoły gratulacje, wyrażając ogromną wdzięczność za tak piękną i sumienną pracę na rzecz podopiecznych, która zasługuje na szacunek i uznanie. W życzeniach znalazły się także słowa dla Kadry Pedagogicznej, by z odwagą kontynuowała swą szlachetną misję, a nagrodę za serce w nią włożone niech stanowią sukcesy i uśmiech uczniów uczęszczających do tutejszego Zespołu. Wszystkim zdobywającym w Szkole wiedzę i niezbędne umiejętności Pani Kurator przekazała serdeczności, by z powodzeniem i owocnie spożytkowali otrzymywane dobro. Uczniowie otrzymali także zbiór ciekawych książek oraz popularnych lektur. Z kolei Wiceprezydent Miasta Krakowa odczytała okolicznościowy list od Prezydenta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego, a Przewodniczący Komisji Edukacji w Radzie Miasta Krakowa przekazał list gratulacyjny od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pana Bogusława Kośmidra. Na uroczystość przybyli także absolwenci i uczniowie Zespołu Szkół nr 3. Najdłużej przebywający w szpitalu uczeń Pan Mieczysław Piwowarczyk (12 lat ciągłego pobytu w szpitalu) został uhonorowany okolicznościowym adresem.

Kolejna część uroczystości dotyczyła sesji wykładowej, związanej m.in. z rolą szkoły szpitalnej i jej realizacją zdań. Następnie swój wyjątkowy występ artystyczny zaprezentowały dzieci – obecni pacjenci szpitala, zakończony wielkimi owacjami zebranej publiczności, bowiem podopieczni przedstawili niezwykłą inscenizację pt. „Galeria żywych obrazów”. Na zakończenie Jubileuszu wystąpili znani śpiewacy operowi: Pan Przemysław Firek i Pan Michał Kutnik.
 
W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 wchodzą: Przedszkole Specjalne nr 16, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 108 im. Aliny Fedorowicz, Gimnazjum Specjalne nr 70. Placówka istnieje od 1966 roku. Uczniami są pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – w okresie choroby i pobytu w szpitalu. Zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-terapeutyczne odbywają się w salach dydaktycznych i pomieszczeniach zabaw oraz przy łóżkach chorych dzieci w poszczególnych klinikach. Zapewniona jest także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Szkoła posiada wykwalifikowaną Kadrę Pedagogiczną, która dostosowuje zajęcia do poziomu możliwości uczniów i wydolności wysiłkowej, jednocześnie dbając o wszechstronny rozwój ich osobowości, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, traumatycznych związanych z pobytem w szpitalu, readaptacją po powrocie do domu, promocją zdrowia, kształtowaniem wrażliwości społecznej i właściwego stosunku do otaczającego świata. Tutaj odnajdują oni przede wszystkim atmosferę pełną ciepła i zrozumienia.
Konferencja z okazji obchodów 50-lecia Szkoły w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński