Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-10-25

Odsłon:

247

Nr informacji:

13575

Gminny Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Niedźwiedzy i nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej


W poniedziałek 17 października 2016 roku odbyły się w Niedźwiedzy obchody Gminnego Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz ważna uroczystość – nadania Publicznej Szkole Podstawowej imienia wybitnego poety i rzeźbiarza Jana Dudka. Ceremonia rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną w Kościele Parafialnym w Niedźwiedzy, połączoną z poświęceniem sztandaru. Następnie goście przeszli do miejscowego Domu Strażaka, gdzie miało miejsce uroczyste nadanie Publicznej Szkole Podstawowej imienia Jana Dudka. W uroczystości wzięli udział m.in.: Pan Włodzimierz Bernacki Poseł na Sejm RP, Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, Pan Wiesław Kozłowski Wójt Gminy Dębno oraz Pani Justyna Wójtowicz-Woda Sekretarz Gminy Dębno, a także przedstawiciele instytucji oświatowych i społeczność lokalna.

Patron Szkoły – Jan Dudek był poetą i rzeźbiarzem ludowym o wszechstronnych uzdolnieniach artystycznych związanym z powiatem brzeskim. Całe swoje życie poświęcił wykonywanym przez siebie rękodziełom, które do dziś zdobią kościoły nie tylko w regionie, ale w całym kraju. Wykonał miedzy innymi ołtarz do kościoła w Porąbce Uszewskiej oraz rzeźby w kościołach w Brzesku, Jadownikach, Bochni i Zakliczynie. Związany był także z odnową zabytków Krakowa. To właśnie m.in. on był inicjatorem budowy kościoła i nowej szkoły w rodzinnej miejscowości Niedźwiedza, która teraz nosi jego imię. W okolicznościowym wystąpieniu Pani Kurator przekazała na ręce Pani Beaty Baki Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej gratulacje dokonanego wyboru i życzenia, by popularyzowanie postaci Patrona Szkoły, a także upamiętnienie jego wysoko cenionej działalności artystycznej, będącej świadectwem umiłowania rodzimej historii i kultury, zaowocowało ukształtowaniem i wychowaniem w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedzy wielu wartościowych osobowości.
 
W trakcie części artystycznej wyświetlono prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Jana Dudka, a uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzy podczas swojego wystąpienia recytowali m. in. wiersze poety. Następnie odbył się Gminny Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Dyrektorzy i Nauczyciele otrzymali nagrody od Wójta Gminy Dębno za szczególne zaangażowanie w pracę zawodową, które wręczyła Pani Kurator w towarzystwie Pana Posła na Sejm RP.
Gminny Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Niedźwiedzy i nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński