Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-10-25

Aktualizacja:

2016-10-31

Odsłon:

555

Nr informacji:

13574

Jubileusz 40-lecia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie oraz wręczenie sztandaru


W Zespole Szkół w Lanckoronie miało miejsce ważne wydarzenie dla społeczności szkolnej, bowiem odbył się Jubileusz 40-lecia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego oraz wręczenie sztandaru. Do wyremontowanego i odnowionego budynku zawitali 8 października 2016 roku zaproszeni goście, absolwenci oraz gospodarze placówki: dyrekcja, nauczyciele i ich wychowankowie. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00. Mszą Św. w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela połączoną z poświęceniem i przekazaniem sztandaru Szkoły, której przewodniczył ks. biskup Jan Szkodoń. Następnie odbył się przemarsz uczestników do budynku Zespołu Szkół. Otwierał go właśnie poczet sztandarowy. Król Kazimierz Wielki, założyciel Lanckorony i Patron Szkoły dumnie spoglądał ze sztandaru na mieszkańców przyglądających się pochodowi. Radość towarzyszyła przede wszystkim szkolnej społeczności, gdyż ich Szkoła jako pierwsza w gminie posiada sztandar.
 
W murach dostojnej Jubilatki uczestników powitała Gminna Orkiestra Dęta i Pan Mirosław Gajewski Dyrektor Zespołu Szkół w Lanckoronie. Wśród gości na sali gimnastycznej zasiedli m.in.: Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty, Pan Augustyn Ormanty Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska, Pan Piotr Pułka Burmistrz Gminy Sułkowice, Pan Daniel Obajtek Prezes Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Pan Zbigniew Małecki Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego, Pan Zbigniew Fraś Radny Powiatu Wadowickiego, Pan Ryszard Frączek Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona i Radni Gminy, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony, Ochotniczej Straży Pożarnej, a także delegacje zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli z powiatu wadowickiego oraz tarnowskiego. Wraz z obecną kadrą nauczycielską Zespołu Szkół na Jubileusz przybyli również emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, rodzice oraz społeczność uczniowska.
 
Wśród najmłodszych uczestników uroczystości widać było coraz większe emocje związane z ważnym wydarzeniem, a mianowicie ze ślubowaniem i pasowaniem na ucznia. Pani Wicekurator w swoim przemówieniu bardzo ciepło zwróciła się do pierwszoklasistów, potwierdzając, że są oni dzisiaj najważniejsi w Szkole. Natomiast starsi uczniowie urozmaicili prezentowany program artystyczny wspaniałą polką i cygańskim tańcem. Nie obyło się bez upominków dla nowo przyjętej braci uczniowskiej.
 
Po zakończeniu Jubileuszowej Akademii odbyły się spotkania z absolwentami, rozmowy z emerytowanymi nauczycielami, wspomnienia, uśmiechy, westchnienia… Wiele emocji wywołały archiwalne zdjęcia, kroniki klasowe, kroniki szkolne. Ciekawość wzbudziły także zaprezentowane dokumenty z archiwum Szkoły, tu przede wszystkim metryki z 1870 roku, księgi protokołów, dokumentacja nauki codziennej z XIX wieku i z przełomu XIX/XX wieku oraz pełne historycznych zapisów stare pomoce naukowe i przyrządy dydaktyczne. Jak potwierdza Pani Józefa Bucka Wicedyrektor Zespołu Szkół w Lanckoronie, trwają prace nad historią szkolnictwa w tej miejscowości przede wszystkim w oparciu o archiwum szkolne. Dzieje się to w ramach prowadzonych przez Panią Wicedyrektor zajęć pozalekcyjnych z uczniami gimnazjum, a wszystko zaczęło kilka lat temu od innowacji pedagogicznej. Być może będzie to okazja do świętowania kolejnych ważnych rocznic związanych z istnieniem szkoły tutaj, gdy uda się sięgnąć jeszcze dalej w przeszłość…
Jubileusz 40-lecia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie oraz wręczenie sztandaru

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński