Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-10-25

Odsłon:

212

Nr informacji:

13573

50. urodziny Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie


W 2016 roku Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie obchodzi swoje 50. urodziny, a swoimi korzeniami sięga lat 60-tych XX wieku, ponieważ jest kontynuacją działalności Młodzieżowego Domu Kultury „Kazimierz”, który od 1964 roku funkcjonował w kamienicy przy ulicy Józefa oraz w budynku byłej Bożnicy Wolfa Poppera przy ulicy Szerokiej. W styczniu 1991 roku przyłączono do niego nowo utworzony Młodzieżowy Dom Kultury „Staromiejski” z siedzibą w budynku przy ul. Fornalskiej, obecnie Hieronima Wietora. Miesiąc później decyzją ówczesnego Małopolskiego Kuratora Oświaty powołano Pałac Młodzieży pod nazwą Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży.

Obchody roku jubileuszowego trwają do końca 2016. W tym czasie są prezentowane efekty działalności placówki, osiągnięcia uczestników zajęć, którzy kształcą swoje zdolności i pasje, praca nauczycieli w zakresie edukacji i wychowania młodych ludzi. Największe wydarzenie jubileuszowe odbyło się 10 października br., czyli uroczysta gala w Małopolskim Ogrodzie Sztuki i widowisko artystyczne „Uwierz skrzydłom, własnym skrzydłom…” połączone z towarzyszącą prezentacją i wystawą pokazującą wielowymiarowy charakter działalności tej instytucji. Na uroczystość przybyli m.in.: Pan Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, Pan Bogusław Kośmider Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pani Małgorzata Jantos Radna Miasta Krakowa, Pani Marzena Paszkot Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, Pan Tomasz Daros Przewodniczący Rady Dzielnicy I i wielu innych przedstawicieli instytucji kultury. Zebranych gości powitała Pani Ewa Różańska Dyrektor Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, która wspólnie z Panem Grzegorzem Jurasem, nauczycielem SCKM, zaprezentowała bogatą działalność placówki oraz przekazała podziękowania dla pracowników za wsparcie i osiągane sukcesy wraz z uczestnikami zajęć. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń Honoris Gratia za zasługi dla Miasta Krakowa. Pan Prezydent Krakowa wręczył odznaczenia zasłużonym pracownikom tej instytucji. W swoim przemówieniu Pani Kurator wraz z życzeniami, wyraziła przekonanie, że od początku powstania kadra pedagogiczna tej placówki dokłada wszelkich starań, aby korzystający z jej dobrodziejstw młodzi ludzie mieli okazję zdobyć wiele interesujących wiadomości i umiejętności, wewnętrznie ubogacających oraz rozwijających intelektualnie, a jednocześnie sprzyjających podnoszeniu poziomu edukacji kulturalnej. Następnie rozpoczęło się wyjątkowe widowisko z udziałem dzieci i młodzieży z zespołów teatralnych, tanecznych, muzycznych, sportowych i nauczycieli SCKM.

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży to prężnie funkcjonująca krakowska placówka edukacyjna dla dzieci i młodzieży, gdyż działa w sposób nowoczesny i zmienia się wraz z potrzebami młodych ludzi, np. poprzez zajęcia teatralne, warsztaty dziennikarskie lub filmowe. Tu również spotykają się całe rodziny np. na zajęciach Cyrku Rodzinnego czy Innej Bajki, a najmłodsi poznają świat dzięki eksperymentom naukowym i zabawie w Akademii Pana Piórko. To oczywiście tylko niektórez z proponowanych tutaj aktywności. Warto wspomnieć, że placówka wychodzi ze swoją ofertą do wszystkich młodych ludzi z różnych środowisk, także niepełnosprawnych. Jak potwierdza Dyrektor Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży – „Czego możemy sobie życzyć na kolejne lata? Chyba tylko tego, aby zachwycać młodego człowieka, sprostać jego zainteresowaniom i pasjom”.
50. urodziny Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński