Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-10-21

Aktualizacja:

2016-10-26

Odsłon:

564

Nr informacji:

13544

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na zaproszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty


14 października br. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się pierwsze z uroczystych spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączone z odznaczeniem Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz wręczeniem Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Małopolskiego Kuratora Oświaty. Wśród zgromadzonych w Auli gości znaleźli się m.in.: Jego Magnificencja prof. dr hab. med. Wojciech Nowak Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pani Barbara Bubula Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta Duda Poseł na Sejm RP, Pan Łukasz Smółka Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Pan Piotr Ćwik Wicewojewoda Małopolski, Pani Urszula Nowogórska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Bogusław Kośmider Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pan Dariusz Domajewski Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Pan Lech Gawryłow Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, insp. dr Tomasz Miłkowski Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, Pani Elżbieta Cichocka Przedstawiciel Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Pani Grażyna Ralska Prezes Okręgu Małopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pani Jolanta Heczko Przedstawiciel Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” MOZ nr 2 w Krakowie, Pani Małgorzata Niewodowska Przedstawiciel Niezależnego Związku Zawodowego Nauczycieli oraz Dyrektorzy, Nauczyciele i Instruktorzy Chorągwi Krakowskiej.
 
Uroczystość rozpoczęła wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. W części artystycznej wystąpił chór „Jaszczwóry” z IV Liceum Ogólnokształcącego pod dyrekcją Pani Doroty Kondraciuk, który wykonał utwór „Dezyderata” przepełniony słowami o szczęściu, ludzkiej dobroci i pięknie otaczającego świata oraz wskazówkami „jak żyć”. Na zakończenie Pani Dominika Sitarska – absolwentka IV LO zaśpiewała „Człowieczy los” Anny German. Następnie Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty powitała zebranych gości i odczytała okolicznościowy list od Pani Premier Beaty Szydło z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W oficjalnych wystąpieniach głos zabrali: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który potwierdził, jak ogromnym wyzwaniem i odpowiedzialnością jest zawód nauczyciela w tak szybko zmieniającym się świecie. Natomiast Wicewojewoda Małopolski mówiąc o pracy nauczyciela, nawiązał m.in. do słów „uśmiechaj się, do każdej chwili uśmiechaj” z piosenki „Człowieczy los”, a Szef Gabinetu Politycznego Ministra Adamczyka odczytał okolicznościowy list od Pana Ministra.
 
W dalszej części odbyło się uroczyste wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej przez Panią Kurator, której towarzyszył Wicewojewoda Małopolski i Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. To były szczególne i wyjątkowe chwile zarówno dla wyróżnionych, jak i dla zabranych gości. Na zakończenie uroczystości Pani Kurator z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.
 
W województwie małopolskim w bieżącym roku zostali odznaczeni i nagrodzeni Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Instruktorzy Chorągwi Krakowskiej:
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej (193 osoby),
  • Nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty (66 osób),
  • Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (38 osób),
  • Odznaczeniami Państwowymi, które zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania w listopadzie 2016 roku (318 osób).
 
http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=13379
 
Kolejne uroczyste spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w październiku br. na zaproszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty:
  1. 17 października – Aula Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura Urzędu w Tarnowie.
  2. 19 października – Zamek Suski, Sala Rycerska w Suchej Beskidzkiej.
  3. 21 października – Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ”, sala im. Romana Sichrawy w Nowym Sączu.
Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński