Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-10-07

Odsłon:

329

Nr informacji:

13475

Uroczyste obchody Jubileuszu 200-lecia Szkoły w Grobli

25 września 2016 roku szczególny Jubileusz – bo 200-lecia, obchodziła Szkoła w Grobli. Święto Szkoły rozpoczęło się o godzinie 14.00. Mszą Św. pod przewodnictwem proboszcza tutejszej parafii ks. Antoniego Zonia i odsłonięciem tablicy pamiątkowej z napisem: „Tym, którzy tworzyli Szkołę, pracowali w niej i tu zdobywali wiedzę...”. W obchodach, które honorowym patronatem objął Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia, uczestniczyli m.in.: Pan Zbigniew Cichoń Senator RP, Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty, Pan Artur Puciłowski Dyrektor Delegatury w Tarnowie Małopolskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, władze kościelne, byli dyrektorzy, nauczyciele, emerytowani pracownicy obsługi oraz absolwenci, społeczność uczniowska, a także sympatycy Szkoły. Przybyłych gości powitała Pani Barbara Gondek-Matusik Dyrektor Zespołu Szkół w Grobli.

W odczytanym liście Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty – w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty – z szacunkiem odniosła się do dotychczasowych osiągnięć Szkoły, która od lat solidnie i rzetelnie przekazuje swoim uczniom wiedzę pozwalającą zrozumieć otaczający świat oraz kształci, jak podejmować działania na rzecz dobra wspólnego i przejść przez życie, nie tracąc z oczu drugiego człowieka. Dyrekcji i Nauczycielom Pani Wicekurator przekazała wyrazy uznania, z prośbą, by w swojej pracy wychowawczej kierowali się słowami Świętego Jana Pawła II: „W wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” – ażeby poprzez wszystko co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko z drugim, ale także dla drugich”.  

Szkoła w Grobli została założona w 1816 roku jako Szkoła Trywialna. Wówczas sale lekcyjne mieściły się w izbach zamożniejszych gospodarzy. W latach 40-tych XIX wieku rząd Austrii wykupił od mieszkańców wsi grunt pod budowę nowego budynku, który oddano do użytku w 1841 roku, a pod koniec XIX wieku przekształcono w Szkołę Ludową. W okresie międzywojennym placówka funkcjonowała jako Publiczna Szkoła Powszechna, którą w późniejszych latach rozbudowano. W 1999 roku Szkoła Podstawowa w Grobli została przekształcona w Zespół Szkół, w skład którego wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum i oddział przedszkolny. Z inicjatywy władz Gminy Drwinia w ostatnich latach przeprowadzono termomodernizację obiektu, wykonano nową elewację i wybudowano plac zabaw dla dzieci.

Po części oficjalnej uczniowie rozpoczęli prezentacje swoich licznych talentów: aktorskich, tanecznych i muzycznych. Program artystyczny uświetniły koncerty Orkiestry „Grobla” i Kapeli „Groblanie”. Po występach przybyli goście mieli możliwość zwiedzania Szkoły i obejrzenia okolicznościowych wystaw. Z tej okazji przygotowano liczne ekspozycje, prezentacje multimedialne, pamiątki, gazetki i kąciki tematyczne. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kroniki oraz zdjęcia, które przywołały wyjątkowe wspomnienia związane ze szkolną młodością.
Uroczyste obchody Jubileuszu 200-lecia Szkoły w Grobli

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński