Strona główna

Kontakt:

Mariola
Drąg-Bylica
12 448-11-47

Data publikacji:

2016-10-07

Odsłon:

418

Nr informacji:

13474

Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie

Uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie odbyły się w dniu 23 września 2016 r. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Andrzeja Boboli i uroczystym przemarszem uczestników do Szkoły, gdzie odbyła się Akademia Jubileuszowa i przyjęcie okolicznościowe. W budynku Jubilatki licznie przybyłych gości powitał Pan Mirosław Siudyka obecny Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 i przedstawił krótką historię Szkoły. Wśród zgromadzonych na sali gimnastycznej gości znaleźli się m.in.: Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, Pan Mirosław Gajdziszewski Burmistrz Miasta Bukowno, ks. Wojciech Tkacz proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli, ks. Antoni Norman proboszcz parafii polskokatolickiej w Bukownie, przedstawiciele związków zawodowych NSZZ „Solidarność” Pan Zbigniew Świerczek i ZNP Pani Beata Nowakowska, przedstawiciele Urzędu Miasta, tutejszych jednostek organizacyjnych, zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli z powiatu olkuskiego oraz zakładów pracy. Oprócz obecnej kadry nauczycielskiej nie mogło zabraknąć emerytowanych dyrektorów i nauczycieli, rodziców, a także społeczności uczniowskiej.
 
Podczas wystąpienia, Pani Kurator złożyła gratuluje zaszczytnego jubileuszu i życzenia, by Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w dalszym ciągu służyła mieszkańcom Bukowna, zapewniając uczniom życzliwą atmosferę oraz wysoki poziom kształcenia i wychowania. Jednocześnie stwierdziła, że imię Szkoły zobowiązuje do ciągłego zastanawiania się nad dziejami Ojczyzny i odpowiedzialności przyszłych pokoleń za losy Polski. Następnie goście, którzy zabrali głos – z ogromną sympatią wspominali mury tej Szkoły, również jako jej absolwenci.
 
Uroczystości były również dobrą okazją do przyznania nagród w konkursach organizowanych przez Szkołę z okazji Jubileuszu. Puchary wręczono za zwycięstwo w turnieju piłki siatkowej oraz w konkursie plastycznym "Moja szkoła w obiektywie". Z rąk Burmistrza Miasta Bukowno specjalną nagrodę odebrał Dyrektor placówki.
 
Wstępy artystyczne przygotowane przez dzieci, młodzież i absolwentów Zespołu Szkół nr 1 spotkały się z ogromnym aplauzem zebranej publiczności. Przesuwając wskazówki starego zegara, uczniowie prezentowali kalendarium. W rytmie przebojów z kolejnych dekad, na tle ważniejszych wydarzeń ze świata, przypominali historię Szkoły, ilustrując ją ciekawymi prezentacjami multimedialnymi. Była to piękna i wyjątkowa podróż sentymentalna, która potwierdziła, że czas spędzony tutaj, a przede wszystkim zdobyta wiedza oraz umiejętności stają się kluczem otwierającym drogę do dalszego, twórczego i samodzielnego odkrywania świata.
Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński