Strona główna

Kontakt:

Tamara
Cieśla
12 448-11-35

Data publikacji:

2016-09-07

Aktualizacja:

2016-09-20

Odsłon:

4509

Nr informacji:

13332

Obchody uroczystości państwowych - list Małopolskiego Kuratora Oświaty

Kraków, dn.6 września 2016 r.

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie                    
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 
Szanowni Państwo,
 
Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 jest kształtowanie postaw i wychowanie do wartości. Zadania te są realizowane przez dwie najważniejsze dla młodego człowieka instytucje: Rodzinę i Szkołę. To właśnie Rodzice i Nauczyciele potrafią najlepiej ukazać  młodzieży zawsze aktualne wartości takie jak: patriotyzm, uczciwość, odwaga, pracowitość. Ich  realizacja to codzienne, solidne wypełnianie obowiązków a także dobra znajomość historii i respektowanie świąt narodowych.

Głęboko przekonana, że te wartości i cele są uniwersalne dla wszystkich Nauczycieli i Wychowawców, zapraszam  do aktywnego  udziału w konferencjach, konkursach, spotkaniach i innych formach edukacji patriotycznej adresowanych do Uczniów.  

Równie gorąco zachęcam Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do uczestniczenia wraz z młodzieżą i wystawienia pocztów sztandarowych w czasie państwowych uroczystości z okazji: 17 września,   11 listopada, 1 marca, 3 maja.
 
Proszę również o zapisanie  w szkolnych programach  wychowawczych udziału  delegacji młodzieży w w/w uroczystościach patriotycznych .

Zaznaczam, że tylko w tych terminach Małopolski Kurator Oświaty wnioskuje do Państwa Dyrektorów o oddelegowanie uczniów i pocztów sztandarowych. Decyzje o obecności uczniów w innych uroczystościach pozostawiam do uznania przez  Państwa Dyrektorów.

Uprzejmie proszę o informację do 15 września 2016 roku, w których uroczystościach wezmą udział delegacje młodzieży z Państwa szkół.

Informację proszę przesyłać na adres mailowy: tamara.ciesla@kuratorium.krakow.pl
 
 
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak
 
 
 
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński