Strona główna

Kontakt:

Jan
Niedzielski
12 448-11-46

Data publikacji:

2015-02-03

Aktualizacja:

2015-02-24

Odsłon:

15753

Nr informacji:

11069

ZARZĄDZENIE NR 5/15 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem gimnazjum i do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2015/2016 w województwie małopolskim.

NP.537.4.2015.JN                            
 
 
                     ZARZĄDZENIE NR  5/15                       
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 2 lutego 2015 r.
 
w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem gimnazjum i do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2015/2016 w województwie małopolskim.
 
Treść zarządzenia 

Załączniki:
    załącznik 1 - Punkty za szczególne osiągnięcia
    zalącznik 2 - Wykaz konkursów i olimpiad
    zalącznik 3 - Egzamin DSD
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński