Strona główna

Kontakt:

Anna
Pawlikowska-Wójcicka
12 448-11-35

Data publikacji:

2014-12-16

Aktualizacja:

2015-01-23

Odsłon:

10720

Nr informacji:

10835

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Losy Polaków na Syberii. Niepokonani - o cudzie ocalenia"


Kraków, 15 grudnia 2014 r.
aktualizacja, 23 stycznia 2015 r.
SEPZ-I.5563.12.28.1.2014.AP
                                  

Dyrektorzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnychSzanowni Państwo,
 
Z satysfakcją informuję, że Patronat Honorowy nad II edycją Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Polaków na Syberii. Niepokonani – o cudzie ocalenia” objęli:
  • prof. dr hab. Andrzej Białas - Prezes Polskiej Akademii Umiejętności,
  • prof. dr hab. Michał Śliwa - Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
  • dr Jan Stanisław Ciechanowski - Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski,
  • dr Marek Lasota – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci w Krakowie,
  • Tadeusz Chwiedź – Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
 
Serdecznie zapraszam uczniów i nauczycieli  z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Polaków na Syberii. Niepokonani – o cudzie ocalenia”.
 
Przesłaniem tegorocznej edycji Konkursu niech będą słowa Dostojewskiego z „Zapisków z martwego domu”, które stały się mottem utworu „Inny świat” Gustawa Herlinga –Grudzińskiego:
„Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny: tu panowały inne odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy: tu trwał za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie nawykli”.
 
Zachęcając uczniów do udziału w Konkursie zwracam uwagę na szansę, którą daje on młodym ludziom. Zapoznanie się z nieludzkim światem, z walką o człowieczą godność, emocjonalne i intelektualne zaangażowanie może stanowić ważny aspekt dorastania i kształtowania własnych postaw. Praca nad historycznym, trudnym zagadnieniem nie musi prowadzić tylko do smutnych rozważań nad „białymi krematoriami”, może być też okazją do refleksji o postawach humanistycznych, o wielkości człowieka, o ocaleniu mimo wszystko…
Warto sięgnąć po materiały źródłowe, po bezcenne wspomnienia żyjących jeszcze uczestników i świadków przejmujących wydarzeń, którzy przeżywali je jako dzieci. Udział w Konkursie może być też wyrażeniem szacunku dla Zesłańców oraz okazją do zacieśnienia relacji między pokoleniami. W tej edycji proponujemy aż pięć kategorii konkursowych, w których swój talent, wiedzę i pracowitość mogą zaprezentować młodzi historycy, plastycy, poeci, prozaicy, reportażyści, dziennikarze …
 
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów oraz pamiątkowe dyplomy. Będą również mieli możliwość zaprezentowania swoich prac podczas sesji edukacyjnej, która odbędzie się w czerwcu 2015 r. w Krakowie.

Konkurs organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie we współpracy z Polską Akademią Umiejętności, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Związkiem Sybiraków-Oddział w Krakowie  i Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN w Krakowie.
 
Mam nadzieję, że II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „ Losy Polaków na Syberii. Niepokonani – o cudzie ocalenia” cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Życząc wytrwałości w poszukiwaniach, trafności opracowań i końcowych sukcesów, zachęcam do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
Zainteresowanych proszę o wypełnienie do 30 stycznia 2015 r. formularza zgłoszenia do udziału w Konkursie.
 
 
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski
 
 
Do pobrania:
Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszenia
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński