Strona główna

Kontakt:

Artur
Pasek
12 448-11-41

Data publikacji:

2010-09-20

Odsłon:

7202

Nr informacji:

4882

Przypomnienie o szkoleniu dyrektorów z zakresu ewaluacji wewnętrznej


NP.I.PS.522/14/10

Kraków, 20 września 2010 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
Województwa Małopolskiego

 

Uprzejmie informuję iż, po zakończeniu w kwietniu br. II etapu rekrutacji na szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie ewaluacji wewnętrznej, będących częścią projektu "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II", realizowanego w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, Poddziałanie 3.1.2, mogli Państwo zgłaszać propozycje zmiany w zatwierdzonym terminarzu szkoleń. Cześć z nich udało się zrealizować.

Obecnie publikuję ostateczną listę. W pierwszym załączniku, w dwóch zakładkach, przedstawiam nazwiska Państwa Dyrektorów zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych terminach.

W drugim załączniku przekazuję Państwu szczegółowe informacje o programie organizacji szkoleń.

Przypominam, iż szkolenia z ewaluacji są dla dyrektorów szkół i placówek bezpłatne, organizator pokrywa koszty wyżywienia, noclegu oraz zajęć. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu.

 

Z wyrazami szacunku
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński